in

โควิด-19 วัคซีน เปรียบเทียบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส . ประเทศฝรั่งเศสมีประชากร 65…


โควิด-19 วัคซีน เปรียบเทียบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
.
ประเทศฝรั่งเศสมีประชากร 65 ล้านคน ประเทศอังกฤษมีประชากร 67 ล้านคนเท่ากับประเทศไทย ทั้งสองประเทศมีปัญหาโควิดอย่างมากและมีมาตรการต่างๆรวมทั้งล็อกดาว์น
.
อังกฤษมีปัญหาระบาดหนักในช่วงที่เกิดสายพันธุ์อังกฤษจนระบบสาธารณสุขของอังกฤษจะไปไม่รอด อังกฤษระดมฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่เดินหน้าปูพรมได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มและสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 75 โดสต่อประชากร 100 คน ในขณะที่ฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้เพียง 34 โดสต่อประชากร 100 คน (4 พฤษภาคม) จะเห็นผลต่างกันชัดเจน
.
อังกฤษใช้วัคซีน Pfizer และ AstraZeneca โดยภายหลังใช้ AstraZeneca เป็นหลัก
.
ฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีปัญหาอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับลิ่มเลือดของวัคซีนไวรัสเวคเตอร์ AstraZeneca การฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสช้าลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษน้อยกว่ากันกว่าครึ่ง
.
ผลลัพธ์ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ของอังกฤษอยู่ในหลัก 1,000-2,000 คนต่อวัน และมีการเสียชีวิตหลักหน่วยถึงหลักสิบต้นๆ ส่วนฝรั่งเศสยังมีผู้ป่วยประมาณวันละ 20,000 คน เสียชีวิต 200-300 คนต่อวัน หรือมากกว่ากัน 10 เท่า แสดงให้เห็นการให้วัคซีนในประชากรหมู่มากมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนต่อระบบสาธารณสุขและชีวิตโดยรวมของประชาชน

Source