in

โรคโควิด-19 ระบบภูมิต้านทาน . ไวรัสโควิด- 19 เป็นไวรัสอาร์เอ็นเอที่มีขนาดใหญ่ มี…


โรคโควิด-19 ระบบภูมิต้านทาน
.
ไวรัสโควิด- 19 เป็นไวรัสอาร์เอ็นเอที่มีขนาดใหญ่ มีการสร้างโปรตีนหลายชนิดทั้งที่เป็นโปรตีนโครงสร้างและโปรตีนที่มาทำหน้าที่ให้ไวรัสคงอยู่และแพร่พันธุ์ได้ เราพูดกันมากถึงโปรตีนที่เป็นหนามแหลม ได้แก่ Spike โปรตีนเพราะไวรัสจะเอาส่วนนี้มาจับกับเซลล์ของมนุษย์
.
การพัฒนาวัคซีนจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนหนามแหลมมาเกาะกับเซลล์มนุษย์ได้ก็จะไม่ติดเชื้อ ในกรณีที่มีการติดเชื้อ การตอบสนองของระบบภูมิต้านทานจะเกิดขึ้น ไม่เฉพาะส่วนหนามแหลม จะมีภูมิต้านทานหรือ Antibody ต่อส่วนอื่นๆของไวรัส ในส่วนโครงสร้างและโปรตีนอื่นๆอีก ในส่วนโครงสร้างที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือโปรตีนที่ทำหน้าที่ยึดเกาะของ RNA กับเปลือกของตัวไวรัสที่เรียกว่า Nucleocapsid และยังมีโปรตีนในส่วนผิว Virus อีก
.
วัคซีนชนิด mRNA หรือไวรัส Vector จะสอดใส่สารพันธุกรรมส่วนหนามแหลมเท่านั้น จะไม่มีโปรตีนส่วนอื่นของไวรัสเลย การตรวจวัดภูมิต้านทานเราจึงตรวจวัดเฉพาะในส่วนของภูมิต้านทานต่อหนามแหลมเท่านั้น
.
วัคซีนชนิดเชื้อตาย ใช้ไวรัสทั้งตัว ดังนั้นส่วนของแอนติเจนที่จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายเรา จะมีหลายชนิดที่อยู่ในส่วนประกอบของตัวไวรัส บทบาทในการสร้างภูมิต้านทานต่อส่วนอื่นๆของตัวไวรัส ในปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ในการป้องกันโรค โดยเฉพาะภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid และโปรตีนแอนติเจนชนิดอื่นๆ บทบาทของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากเชื้อตายจึงเป็นที่น่าสนใจมาก จากการศึกษาในประเทศชิลีและบราซิล พบว่าวัคซีนเชื้อตาย ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ของวัคซีนเชื้อตายต่อสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ P1 ไม่ได้ลดลง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าอาจจะมีภูมิต้านทานส่วนอื่นเข้ามาเสริมในการป้องกันแทนส่วนของ Spike ที่มีการกลายพันธุ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
#หมอยง


Source