in

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว . วิวัฒนาการของไวรัสเป…


โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว
.
วิวัฒนาการของไวรัสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เราทราบดีว่าสายพันธุ์ที่เริ่มต้นจากประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ S และ L
.
สายพันธุ์ S มาระบาดในประเทศไทย ในระยะรอบแรก
.
สายพันธุ์ L ไปบุกยุโรป แล้ววิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์ V และ G
.
สายพันธุ์ G แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าจึงกระจายไปทั่วโลกมาแทนที่สายพันธุ์เกือบทั้งหมด ติดง่ายกว่า
.
สายพันธุ์ G วิวัฒนาการต่อไปเป็น GH และ GR
.
สายพันธุ์ G จึงมาระบาดในประเทศไทยที่สมุทรสาครด้วยเช่นเดียวกัน (GH)
.
การระบาดในยุโรปเป็นสายพันธุ์ GR เป็นส่วนใหญ่และก็วิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 หรือเรียกว่าสายพันธุ์ GRY ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในตำแหน่งที่ 501 (N501Y) หรือเปลี่ยนจาก Asparagine ไปเป็น Tyrosine ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะเกาะกับเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจของมนุษย์ ได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อติดต่อได้ง่ายและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สายพันธุ์นี้จึงระบาดอย่างกว้างขวางโดยเริ่มจากอังกฤษเข้าสู่ยุโรปและอเมริกาเข้าสู่ญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะมากขึ้นและเข้าสู่เขมรมาสู่ประเทศไทยและในอนาคต สายพันธุ์นี้จะครองโลก จนกว่าจะมีสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายกว่านี้อีกก็จะมาแทนที่ต่อไป
.
ในประเทศไทยการระบาดรอบใหม่หรือจะเรียกว่าระลอก 3 ก็ได้ เริ่มจากสถานบันเทิงและกระจายไปทั่วประเทศไทย จากการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์ที่ทำอยู่ขณะนี้มากกว่า 300 ราย พบการระบาดครั้งนี้ 98% เป็นสายพันธุ์อังกฤษ เหลือเพียงไม่ถึง 2% เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือที่ได้รับมาจากพม่าที่สมุทรสาคร
.
สายพันธุ์นี้ติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมจึงได้แพร่กระจายไปมากมายอย่างที่คิดไว้แล้วตอนต้น ไม่ได้เกินความคาดหมาย การจะยับยั้งการกลายพันธุ์ต่อไปจะต้องหยุดการระบาดของไวรัสนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งสามารถทำได้ด้วยระเบียบวินัย การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดที่ทุกคนรู้และการให้วัคซีนอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้มีภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อให้มากที่สุด
.
ไวรัสนี้คงอยู่กับเราอีกนานหรือตลอดไป เราจะต้องปรับตัวให้ได้และหาวิธีในการป้องกันให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนี้ลงให้ได้


Source