in

โควิด-19 วัคซีน . วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังไม่ได้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดหรือวั…


โควิด-19 วัคซีน
.
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังไม่ได้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดหรือวัคซีนในอุดมคติดังในรูปข้างล่าง วัคซีนที่ใช้ขณะนี้มีมากกว่า 13 ชนิดหรือยี่ห้อโดยแต่ละชนิดยังมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก
วัคซีนขณะนี้ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพราะคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวัคซีน วัคซีนที่ดีจะต้องมีความปลอดภัยสูงหรือมีอาการข้างเคียงต่ำ ถ้าฉีดแล้วมีไข้สูงเหมือนวัคซีนไทฟอยด์สมัยเก่าก็คงไม่มีใครยอมรับและได้เลิกไปในที่สุด
.
แน่นอนวัคซีนที่ผลิตโดยกรรมวิธีใหม่ยังต้องมีการศึกษาระยะยาวต่อไป แต่คงรอไม่ได้เพราะคำนึงถึงประโยชน์มากกว่าในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่มนุษย์ต้องเสียชีวิตไปแล้วเกือบถึง 3 ล้านคน
.
วัคซีน mRNA มีประสิทธิภาพสูง อาการข้างเคียงหลังการฉีดมีไข้ ปวดเมื่อย โดยเฉพาะเข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรกและผลข้างเคียงระยะยาวต้องรอติดตามการศึกษาระยะยาวต่อไป
.
วัคซีนไวรัส Vector ขณะนี้ก็มีพูดถึงเรื่องผลข้างเคียงของลิ่มเลือดแต่ก็มีอุบัติการณ์ที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้จากวัคซีน จึงยังใช้กันอยู่
.
วัคซีนเชื้อตาย ใช้วิธีการแต่เดิม ความปลอดภัยค่อนข้างสูงกว่าวัคซีนตัวอื่น
.
ประสิทธิภาพโดยรวมของวัคซีนจะมุ่งเน้น ป้องกันการเกิดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากโรค การที่มีข่าวว่าวัคซีนของจีนที่ทางการจีนออกมายอมรับว่ามีประสิทธิภาพต่ำเป็นการให้ข่าวของทางตะวันตกที่ตัดตอนมาเพียงส่วนเดียว ทั้งที่ทางการจีนพูดว่าวัคซีนทุกตัวยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการฉีด ระยะห่างของวัคซีน หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุดและไม่ได้พูดถึงวัคซีนจีนตัวเดียว พูดถึงในภาพรวมของวัคซีนทั้งหมด แต่ทางตะวันตกกลับตัดตอนเป็นว่าจีนยอมรับว่าวัคซีนของจีนมีคุณภาพต่ำ
.
โดยหลักการแล้วเราจะได้ทุกอย่างคงจะไม่ใช่ วัคซีนทุกตัวขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในอุดมคติ ตามกฎเกณฑ์ข้างล่างนี้ที่ต้องมีอาการข้างเคียงต่ำ ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ให้เพียงครั้งเดียวก็ป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องและเป็นที่ยอมรับ
.
ขณะนี้ทำแบบสอบถามเรื่องการยอมรับที่จะฉีดวัคซีน ประชาชนไทยเพียง 85 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะยอมรับที่จะฉีดวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีนบางชนิดต้องเก็บในจุดเยือกแข็ง -20 ถึง -70 องศา ให้ครั้งเดียวป้องกันได้ตลอดชีวิตก็ยังไม่มี ราคาถูกที่ทุกประเทศยอมรับ ขณะนี้ถ้าเราต้องการวัคซีน mRNA ราคาก็ร่วม 40 เหรียญ ถ้าต้องการ 10 ล้านโดส ก็ประมาณ 400 ล้านเหรียญหรือประมาณ 12,000 ล้านบาท การเก็บรักษาก็ยากและให้ได้เพียง 5 ล้านคน ประสิทธิภาพของวัคซีน องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดไว้เบื้องต้นในการป้องกันโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือลดความรุนแรงของโรค
.
ช่วยกันลองพิจารณาดูว่าประเทศไทยจะใช้วัคซีนอะไรดี ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะตอนนี้ถึงอยากได้ปริมาณวัคซีนก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของทุกประเทศ
Source