in

โควิด-19 การควบคุมการระบาดในประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส . ในเดือนธันวาคมไ…


โควิด-19 การควบคุมการระบาดในประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส
.
ในเดือนธันวาคมได้มีการระบาดของโรคโควิต-19 อย่างมากในอังกฤษและยุโรป โดยเฉพาะอังกฤษเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่กระจายได้ง่าย B.1.1.7 หรือสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในบ้านเรา
.
อังกฤษระดมฉีดวัคซีนอย่างหนักและวัคซีนที่ใช้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีน AstraZeneca โดยฉีดได้เป็นจำนวนมาก
ในขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมันนีมัวรีรอโดยเฉพาะอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับลิ่มเลือด ทำให้มีปัญหาในการให้วัคซีนในยุโรปอย่างมากโดยเฉพาะฝรั่งเศสและเยอรมันนี
.
มาถึงวันนี้ผู้ป่วยของประเทศอังกฤษลดลงอย่างมากรวมทั้งอัตราตายต่อวันด้วย ซึ่งตรงกันข้ามกับฝรั่งเศสอย่างเห็นได้ชัดเจนดังแสดงในรูป จากภาพนี้แสดงให้เห็นการให้วัคซีนหมู่มากในอังกฤษใช้ AstraZeneca มีผลให้สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างดี

Source