in

โควิด-19 . การระบาดที่สมุทรสาครเป็นสายพันธุ์ พม่า . การระบาดที่สถานบันเทิงส…

โควิด-19
.
การระบาดที่สมุทรสาครเป็นสายพันธุ์ พม่า
.
การระบาดที่สถานบันเทิงสายพันธุ์มาจาก เขมร
.
ข้อมูลค่อนข้างชัดมากมีการระบาดที่เขมรมาก่อน และผมได้ติดต่อกับผู้ที่ผมสนิทด้วย ทำงานอยู่สถาบันปาสเตอร์ในกรุงพนมเปญ สายพันธุ์อังกฤษเริ่มระบาดในเขมร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ และขณะนี้ยังระบาดหนักมาก
#หมอยงSource