in

โควิด-19 กับการระบาดที่ยังเป็นปัญหาในประเทศไทย . การระบาดโควิด-19 มีผู้ป่วยจำนวน…


โควิด-19 กับการระบาดที่ยังเป็นปัญหาในประเทศไทย
.
การระบาดโควิด-19 มีผู้ป่วยจำนวนมากในกรุงเทพฯโดยมีต้นตอจากสถานบันเทิง ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอายุไม่มากอาการจึงไม่มีรุนแรงหรือไม่มีอาการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อการควบคุม เพราะผู้ติดเชื้อจะไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจึงสามารถแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัว
.
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนยอดผู้ป่วยในเดือนเมษายนนี้มากกว่ากันมากหรือเปรียบเทียบง่ายๆปีที่แล้วเป็นหลักสิบ ปีนี้เป็นหลักร้อยต่อวัน ปีที่แล้วมีมาตรการต่างๆมากมาย เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ งดกิจกรรมต่างๆ ห้ามขายเหล้าขายเบียร์ มีแม้กระทั่งการอยู่บ้านในเวลากลางคืน และมาตรการส่งเสริมต่างๆในการป้องกัน ทุกคนเคร่งครัด เมื่อผ่อนปรนมีการสแกนไทยชนะ ในปีนี้ผู้ไปเที่ยวผับบาร์ได้มีการสแกนไทยชนะหรือไม่ ความเข้มงวดต่างๆลดลงอย่างมากจึงเป็นต้นต่อให้เกิดการระบาดได้มากกว่าปีที่แล้ว
.
สมมุติว่าการระบาดครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่าและมาตรการต่างๆของเราน้อยกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า เท่ากับว่าความรุนแรงของการระบาดในปีนี้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว 100 เท่า เทศกาลวันหยุดยาวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีการน้อย เมื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดรวมทั้งการเฉลิมฉลองจะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้เป็นอย่างดีและครั้งนี้ผลกระทบจะอยู่ในญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้น โอกาสเกิดโรคหรือความรุนแรงก็จะมากตามอายุ
.
อยากให้ทุกคนมีความเคร่งครัดระเบียบวินัย การไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาล ถือเป็นเรื่องดี แต่การนำโรคไปให้ท่าน ไม่ดีนะ การเดินทางครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องวิถีใหม่ การกำหนดระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส และการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัย มีความจำเป็นสูงสุด
.
สังคมยุคใหม่ ถ้าใช้การเคารพหรือเยี่ยมแบบออนไลน์ และงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดแพร่กระจายของโรคในขณะนี้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจจะสวนทางกับการควบคุมการระบาดของโรค จะต้องอยู่ในภาวะสมดุล ถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวได้เพราะคงไม่มีใครอยากเดินทางมาในแหล่งระบาดของโรค
#หมอยง


Source