in

โควิดวัคซีนในเด็ก . ปัญหาวิกฤติโรคโควิดจะคลี่คลายหรือหมดไป จำเป็นจะต้องให้วัคซีน…


โควิดวัคซีนในเด็ก
.
ปัญหาวิกฤติโรคโควิดจะคลี่คลายหรือหมดไป จำเป็นจะต้องให้วัคซีนในเด็กด้วยจึงจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่ที่แท้จริง ขณะนี้การให้วัคซีนยังให้เฉพาะผู้ที่อายุเกิน 18 ปี ยกเว้นวัคซีน Pfizer ที่ให้ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ปัญหาโควิด-19 จะยังไม่สงบยังระบาดได้โดยเฉพาะเด็กโตและวัยรุ่น
.
ประชากรเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ของประเทศไทย มีประมาณ 17 ล้านคนและที่สำคัญอยู่ในโรงเรียนเป็นกลุ่มก้อนยังเสี่ยงต่อการระบาดได้ ขณะนี้วัคซีนหลายชนิดได้มีการศึกษาในเด็กอายุ 12-18 ปี ไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Moderna, AstraZeneca และเริ่มมีข้อมูลในทางที่ดีในการป้องกันโรคและมีแนวโน้มจะรับรองการใช้ก่อนเดือนตุลาคม ต่อมาก็จะมีการศึกษาในเด็กเล็กลงไปอีกเช่น 6-12 ปี และ 6 เดือน ถึง 6 ปี ภายในสิ้นปี้จะมีข้อมูลออกมาทั้งหมดและมีความเป็นไปได้ที่ต่อไปจะต้องให้วัคซีนกับเด็กที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรคก็จะดำเนินไปเป็นแบบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปในอนาคต
#หมอยง


Source