in

โควิด-19 วัคซีนกับสตรีตั้งครรภ์ . สตรีตั้งครรภ์ถ้าป่วยเป็นโรคโควิค-19 จะมีความรุ…


โควิด-19 วัคซีนกับสตรีตั้งครรภ์
.
สตรีตั้งครรภ์ถ้าป่วยเป็นโรคโควิค-19 จะมีความรุนแรงกว่าคนปกติและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และมารดา ทั้งนี้เพราะสตรีตั้งครรภ์ภูมิต้านทานจะต่ำลงและท้องจะดันส่วนอกทำให้การขยายตัวของปอดได้น้อยลงเมื่อป่วยเป็นโรคโควิด-19 จึงมีความรุนแรง
.
ในการศึกษาวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้มีการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของยาใหม่หรือวัคซีนใหม่ในการศึกษาขั้นต้นจะไม่รับอาสาสมัครที่ตั้งครรภ์ ในชีวิตจริงมีหลายโรคโรคติดเชื้อที่เกิดในสตรีตั้งครรภ์แล้วอาจทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นกว่าคนปกติเช่นไข้หวัดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการให้วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์เพื่อให้มีภูมิต้านทานป้องกันทารกเช่นการให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักและโรคไอกรน เพื่อป้องกันทารก ก็สามารถให้ได้
.
ในทำนองเดียวกันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการให้ในสตรีตั้งครรภ์ เริ่มมีการเก็บข้อมูลที่ให้ในสตรีตั้งครรภ์ในชีวิตจริงของการให้วัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกไม่นานก็คงจะมีข้อมูลมากขึ้นและเชื่อว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายทั้งหลาย น่าจะให้ได้ในสตรีตั้งครรภ์เช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
.
ดังนั้นในขณะนี้จึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้จากการให้วัคซีนโควิด-19 กับโอกาสเสี่ยงถึงอาการแทรกซ้อนของวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ ในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเช่นอยู่ในแหล่งระบาดสูงหรือทำงานที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ก็ควรนำมาพิจารณาถึงประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นจากวัคซีน ถ้าประโยชน์มีมากกว่าก็ควรจะได้รับวัคซีน ถ้าสตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่ำก็ควรรอการให้วัคซีนไปก่อน และในทำนองเดียวกันการให้วัคซีนทั่วไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจว่าตั้งครรภ์อยู่หรือไม่และการให้วัคซีนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคุมกำเนิด เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะเลื่อนเข็มต่อไปได้จนกว่าจะคลอดแล้วค่อยให้ ในทำนองเดียวกันคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรก็เช่นเดียวกัน ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนกับความเสี่ยงของวัคซีนเพราะไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด
#หมอยง


Source