in

วัคซีนโควิด ระยะห่างในการฉีดเข็มที่ 2 เมื่อมีวันหยุดยาว . เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนเ…


วัคซีนโควิด ระยะห่างในการฉีดเข็มที่ 2 เมื่อมีวันหยุดยาว
.
เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนเมษายน เราจะมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์หยุด 6 วันบ้าง บางคนลาทั้งสัปดาห์หรือ 9 วันไปเลย การนัดให้วัคซีนเข็มที่ 2 หลายคนจะตรงช่วงวันหยุด จะเลื่อนการฉีดอย่างไรดี
.
วัคซีนจีน Sinovac ในการศึกษาระยะสองกำหนดระยะห่างที่ 2 และ 4 สัปดาห์ในการให้วัคซีนเข็มที่สอง ผลปรากฏว่าการให้เข็มที่สองที่ 4 สัปดาห์ ภูมิต้านทานสูงกว่าที่ 2 สัปดาห์มาก เรามีข้อมูลแค่ 2-4 สัปดาห์ การกำหนดตารางฉีดเข็มที่สองในไทยจึงเป็น 3-4 สัปดาห์
.
เช่นเดียวกับวัคซีน AstraZeneca การศึกษาให้ฉีดที่ 4-6 สัปดาห์ แต่การศึกษาจริงวัคซีนขาดเลยมีการฉีดเข็มที่สองเลยไปถึง 12 สัปดาห์และพบว่าการให้วัคซีนเข็มที่สองที่ 4-6 สัปดาห์ ภูมิต้านทานสู้การให้ที่ 6-12 สัปดาห์ไม่ได้และยิ่งช้า 10-12 สัปดาห์ยิ่งดี ประเทศไทยจึงกำหนดในฉลากยาเป็น 4-12 สัปดาห์ ตามที่ปรากฏในกระดาษฉลากยา กระทรวงกำหนดให้การฉีดเข็มที่สองไว้ที่ 10-12 สัปดาห์
.
ดังนั้น เมื่อมีเหตุการที่ทำให้ฉีดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการ ไม่พร้อม ไม่สบาย หรือตรงกับวันหยุดยาว หรือความไม่พร้อมของผู้รับ, ผู้ให้, วัคซีนขาด การนัดเข็มที่สองขอให้เลื่อนออกไป ไม่ใช่เลื่อนเข้ามา เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าห่างออกผลจะดีกว่าเลื่อนเข้ามา การทิ้งไว้นานกลัวเป็นโรคเสียก่อนแต่การระบาดของโรคในบ้านเราไม่ได้มากจึงเลื่อนออกได้
.
การเลื่อนออกไป บางครั้งจะเกินกำหนดที่เขียนไว้ในฉลากยาทำให้เหมือนการปฏิบัตินอกเหนือกฎเกณฑ์ที่กำหนด ถึงคนไข้ลืมมาตามนัดอย่างวัคซีนไวรัสตับบีก็ไม่เป็นไรเพราะเราผู้กันอยู่แล้วว่าสามารถเลื่อนได้ แต่เมื่อเป็นวัคซีนใหม่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจและยอมรับในการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้วัคซีนของผู้รับด้วย


Source