in

วัคซีนโควิดกับการเมืองระดับโลก . การให้วัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อวันเป็น…


วัคซีนโควิดกับการเมืองระดับโลก
.
การให้วัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อวันเป็นจำนวนมาก จะเห็นว่าขณะนี้ให้ไปแล้วมากกว่า 475 ล้านโดส มากกว่าที่เคยคาดคิดไว้ ภายในสิ้นเดือนนี้เกิน 500 ล้านโดสแน่นอน
.
เราจะเห็นว่าวัคซีนมีส่วนที่จะโยงไปถึงการเมืองแน่นอน ไม่ใช้เฉพาะประเทศเราเช่น ต่อไปนี้ถ้าจะไปประเทศจีน จีนบอกว่าต้องฉีดวัคซีนของจีนเท่านั้น ไปยุโรปก็จะต้องใช้วัคซีนยุโรป หรือจะไปอเมริกาจะต้องฉีดวัคซีนอเมริกาเท่านั้น
.
ไทยเราจะอยู่ตรงไหนและในประเทศไทยไม่มีวัคซีนของตัวเอง ก็อย่าเอาวัคซีนให้มาเป็นเรื่องการเมืองของเราเลย เราทำอย่างไรให้คนของเราได้รับวัคซีนในการควบคุมโรคให้เร็วที่สุดและหยุดวิกฤตโรคโควิด-19ให้ได้
#หมอยง


Source