in

วัคซีนโควิด-19 . ขณะนี้ถึงกำหนดการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ของวัคซีนจีน Sinovac ส่วนวั…


วัคซีนโควิด-19
.
ขณะนี้ถึงกำหนดการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ของวัคซีนจีน Sinovac ส่วนวัคซีน AstraZeneca เริ่มให้มาแล้ว 1 อาทิตย์ ทางศูนย์ได้ทำการศึกษาวิจัยกับวัคซีนทั้ง 2 ตัว โดยมีการตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังฉีดวัคซีน โดยทำการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วจำนวน 180 คนเป็นวัคซีน Sinovac และทำการศึกษาที่ศูนย์เองอีก 180 คนเป็นวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca อย่างละ 90 คน โดยดูอาการข้างเคียงอย่างละเอียดและผลของภูมิต้านทานทั้ง Antibody ต่อ Nucleocapsid (เปลือกไวรัส) และภูมิต้านทานต่อ Spike (หนามแหลม)
.
จากการศึกษาที่ผ่านมาวัคซีนมีความปลอดภัยดีมาก อาการข้างเคียงส่วนใหญ่พบเพียงเล็กน้อย ไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือกล่าวว่าอาการทั่วไปเหมือนกับฉีดวัคซีนชนิดอื่น การตรวจภูมิต้านทานก่อนฉีดวัคซีนมาจนถึงวันนี้กว่า 300 คน ไม่มีใครเคยติดเชื้อมาก่อน ตรวจไม่พบภูมิต้านทาน
.
วันนี้มีการตรวจเลือดดูผลภูมิต้านทานของเข็มที่ 1 วัคซีน Sinovac ก็คงจะรู้ว่าหลังจากเข็มแรก ภูมิต้านทานขึ้นเท่าไหร่และเมื่อครบ 2 เข็มแล้วปลายเดือนหน้า ก็น่าจะรู้ผลของภูมิต้านทานในประชากรไทย ในการฉีดวัคซีนของจีน ส่วนวัคซีน AstraZeneca กว่าจะรู้ผลเข็ม 2 จะช้าหน่อยเพราะระยะห่างการฉีดเข็มที่ 2 ใช้เวลา 10-12 สัปดาห์
.
อยากเชิญชวนทุกท่านเมื่อถึงคิวฉีดวัคซีน กรุณาไปฉีดวัคซีนและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการฉีดวัคซีนในประชากรไทยให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพราะขณะนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 450 ล้านโดส
วันหนึ่งฉีดมากกว่า 10 ล้านโดส
#หมอยง


Source