in

โควิดวัคซีนกับการกลายพันธุ์ของไวรัส . ที่ผ่านมาโควิดไวรัสได้มีการกลายพันธุ์มาโดย…


โควิดวัคซีนกับการกลายพันธุ์ของไวรัส
.
ที่ผ่านมาโควิดไวรัสได้มีการกลายพันธุ์มาโดยตลอด จากที่เราทราบดีว่าจุดกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน สายพันธุ์ตั้งต้นตั้งแต่เราเรียกว่าสายพันธุ์ S สายพันธุ์ L แล้วไปเจริญเติบโตเป็นสายพันธุ์ G ในยุโรปได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรุนแรงหรือมีผลในระบบภูมิต้านทาน
.
สายพันธุ์ G จึงพบเกือบทั่วโลกในปัจจุบันและแตกแยกย่อยเป็นสายพันธุ์ต่างๆเป็น GH GR และ GRY เรียกว่าการระบาดในครึ่งปีหลังทั่วโลกเป็นสายพันธุ์ G เป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะแพร่กระจายได้ง่าย
ต่อมาสายพันธุ์ GR ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่เราเรียกสายพันธุ์อังกฤษ หรือ B.1.1.7 หรือถ้าเรียกตามกรดอะมิโนก็จะเป็นสายพันธุ์ GRY (G = Glycine, R = Arginine, Y = Tyrosine) สายพันธุ์อังกฤษแพร่กระจายได้เร็วเพราะเหมาะกับการจับที่ตัวจับบนเซลล์ ACE2 ขณะนี้แพร่กระจายอย่างมากในยุโรปและเข้าสู่อเมริกา
.
ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ที่เราพูดถึงกันบ่อยคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิล ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสำคัญของกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทาน ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้โรครุนแรงขึ้น แต่การแพร่กระจายก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันกับสายพันธุ์อังกฤษ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในจุดสำคัญเช่นเดียวกับสายพันธุ์อังกฤษ จึงเป็นที่ต้องระวังเพราะจากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพลดลง
.
การกลายพันธุ์ที่จะต้องคํานึงถึงคือ ทำให้ไวรัสหรือโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ลดประสิทธิภาพของวัคซีน เพิ่มหรือลดความรุนแรงของโรคในแต่ละการกลายพันธุ์จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลทางคลินิกและระบาดวิทยาเข้ามาทำการศึกษาร่วมด้วย โดยมีหลักการทางทฤษฎีสนับสนุน
.
ประเทศไทยการระบาดในครั้งแรกเป็นสายพันธุ์ S แต่การระบาดในครั้งนี้ที่เรียกว่าระบาดรอบใหม่เป็นสายพันธุ์ GH และถ้าระบาดไปนานๆเข้า เราเองก็จะต้องจับตามองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางใด ในขณะเดียวกันสายพันธุ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างเช่น สายพันธุ์แอฟริกาใต้ รวมทั้งสายพันธุ์ที่กำลังตรวจสอบอย่างเช่นสายพันธุ์ไนจีเรีย ก็มีจุดสำคัญในตำแหน่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง จะต้องป้องกันไม่ให้มาระบาดในประเทศไทย
.
การให้วัคซีนเร็วที่สุดจะช่วยลดการระบาดและการกลายพันธุ์ได้ ขณะนี้งานวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสได้อย่างรวดเร็ว และมีการทำกันมากทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ของการศึกษาไวรัส เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยมีไวรัสตัวไหนที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมมากมายเท่ากับไวรัสโควิด-19 ที่ทำกันมากทุกวันนี้ มนุษย์เองก็ต้องการที่จะเอาชนะไวรัสให้ได้ ไวรัสเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและในที่สุดจะต้องอยู่ร่วมกัน โดยทำร้ายกันให้น้อยที่สุด
#หมอยง


Source