in

โควิด-19 วัคซีน อนาคตวัคซีนโควิด . ตามที่รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนลดล…


โควิด-19 วัคซีน อนาคตวัคซีนโควิด
.
ตามที่รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมากในสายพันธุ์กลายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือแทบจะป้องกันไม่ได้ ตามที่เขียนไว้ในรายงาน
.
การพัฒนาวัคซีนสายพันธุ์ใหม่จะสามารถทำได้เร็วขึ้นกว่าการเริ่มต้นพัฒนาวัคซีนจากไม่รู้อะไรเลย อย่างไรก็ตามก็คงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนในการศึกษาสายพันธุ์ใหม่ของวัคซีน ในอนาคตจะไม่แปลก ในวัคซีนโควิด-19 จะประกอบไปด้วย 2 สายพันธุ์, 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายแบบไข้หวัดใหญ่
หรือเมื่อฉีดวัคซีนสายพันธุ์นี้แล้ว และถ้ามีการระบาดสายพันธุ์ใหม่แบบไข้หวัดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องให้ซ้ำในปีต่อไปด้วยสายพันธุ์ใหม่
.
ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจริง ผู้ที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากคือบริษัทวัคซีน


Source