in

Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant | NEJM


โควิด-19 วัคซีนกับไวรัสกลายพันธุ์
.
ในที่สุดข่าวที่เคยได้ยินก็ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารชั้นนำของโลก New England Journal of Medicine ถึงการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน AstraZeneca กับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K ทำให้คุณสมบัติในการป้องกันโรคลดลงก็เป็นความจริง
.
จากการศึกษาในแอฟริกาใต้ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนแบบเปรียบเทียบกัน 1 ต่อ 1 กลุ่มละประมาณ 1,000 คน พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์และถ้าจำเพาะต่อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ประสิทธิภาพจะเหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
.
ตามที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าการกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้และทำให้เข้าใจว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมในตำแหน่ง 484 ซึ่งเป็นตำแหน่งในระบบของแอนติบอดี ป้องกันโรค ทำให้ประสิทธิภาพลดลงจนเรียกว่าป้องกันไม่ได้
.
การศึกษานี้ จึงเป็นเหตุให้แอฟริกาใต้และเชื่อว่าอีกหลายประเทศในแอฟริกาไม่สามารถใช้วัคซีนนี้ได้ ขณะนี้ยังเป็นที่โชคดีสำหรับประเทศไทยการระบาดยังไม่พบสายพันธุ์นี้ เมื่อเราฉีดวัคซีนมากขึ้นและถ้าเปิดประเทศวัคซีนไม่สามารถจะป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์แอฟริกาใต้ ทำให้น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการจะลดมาตรการการกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและการตรวจหาสายพันธุ์จะต้องทำได้อย่างรวดเร็ว
.
ขณะนี้ที่ศูนย์ทำวิจัยการวินิจฉัยสายพันธุ์ 484K ให้ได้อย่างรวดเร็ว วางมาตรการในการป้องกันไม่ให้สายพันธุ์นี้เข้าประเทศไทยได้ รายละเอียดประสิทธิผลของวัคซีนสามารถอ่านได้จากวารสาร NEJM

Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant | NEJMSource