in

วัคซีนโควิด ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีน . ประเทศไทยไม่สามารถที่จะศึกษาภาพของ…


วัคซีนโควิด ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีน
.
ประเทศไทยไม่สามารถที่จะศึกษาภาพของการป้องกันโรคได้เพราะมีการระบาดของโรคน้อยมาก เราทำได้เพียงการศึกษาระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้กลับจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนมาแล้วมาที่ศูนย์ ผมได้ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานของวัคซีน Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca บ้างแล้วแต่จำนวนน้อย การศึกษาภูมิต้านทานของวัคซีน Sinovac หรือ Coronavac ที่ฉีดในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้ว มีการตรวจเลือดก่อนการให้วัคซีนและจะตรวจเลือดก่อนการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 20 ต้นๆ ก็คงจะรู้ระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ในคนไทยที่ฉีดวัคซีน Sinovac ของจีน และต่อไปถ้ามีการใช้ AstraZeneca เราก็จะทำการศึกษาควบคู่กันไป
.
การตรวจวัดภูมิต้านทานสามารถวัดเชิงปริมาณได้ ขณะนี้ที่สนใจว่าวัคซีนเชื้อตายจะมีภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid หรือไม่เพราะแน่นอนวัคซีนชนิดอื่นเช่น mRNA และ Virus vector จะตรวจพบเฉพาะภูมิต้านทานต่อ Spike Protein ที่เป็นหนามแหลมยื่นออกไปเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่า ภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid สามารถป้องกันโรคได้หรือไม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วจะตรวจพบภูมิต้านทานทั้ง 2 ชนิดและพบว่าภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid จะขึ้นเร็ว และเมื่อติดตามต่อไประยะยาวจะพบว่าภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid ลดลงเร็วกว่าภูมิต้านทานต่อ Spike Protein
.
งานศึกษาวิจัยที่กำลังทำอยู่ ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากอาสาสมัครที่ป่วยและมาติดตามการตรวจมากกว่า 200 คน ขณะนี้กำลังจะครบ 1 ปีในเดือนหน้าจะทำให้เราทราบผลระยะยาว 1 ปีของภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อในธรรมชาติ และเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีน
.
ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความเสียสละเพื่อส่วนรวมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
#หมอยง


Source