in

โควิด-19 วัคซีน Sinovac วัคซีนเชื้อตาย . ในระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีนส่วนใหญ่…


โควิด-19 วัคซีน Sinovac วัคซีนเชื้อตาย
.
ในระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นสร้างภูมิต้านทานต่อหนามแหลม (Spike) ของไวรัสที่ยื่นออกไป เช่นวัคซีน mRNA, Virus Vector แต่ในความเป็นจริงในระบบภูมิต้านทานของร่างกายอาจจะยับยั้งไวรัสไม่เฉพาะหนามแหลม Spike Protein ยังมีแกนเปลือก Nucleocapsid ในการตรวจวัดภูมิต้านทาน เราสามารถตรวจ Antibody ต่อการแกนเปลือกนี้ได้ด้วย ซึ่งอาจจะมีความสำคัญช่วยเสริมในระบบภูมิต้านทานในการต่อต้านการติดเชื้อของไวรัสก็เป็นได้
.
วัคซีนเชื้อตายจะมีส่วนประกอบของตัวกระตุ้นภูมิต้านทานหลายอย่างคล้ายกับไวรัสในธรรมชาติ มากกว่าการสร้างเฉพาะส่วนหนามแหลม จำเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในระบบภูมิต้านทานโดยเฉพาะส่วนอื่นที่ไม่ใช่หนามแหลม (Spike) ดังนั้นวัคซีนเชื้อตายที่ทำมาจากไวรัสทั้งตัว อาจจะมีการปกป้องอาจจะปกป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าโดยเฉพาะการข้ามสายพันธุ์ของไวรัส โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในส่วนหนามแหลมเพราะมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยเสริมก็เป็นได้
#หมอยง


Source