in

โควิด-19 วัคซีน อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อนของวัคซีน . สาเหตุที่คนไม่กล้าฉี…


โควิด-19 วัคซีน อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อนของวัคซีน
.
สาเหตุที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีน กล้ากล้ากลัวกลัวก็เพราะกลัวอาการแทรกซ้อนของวัคซีน จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังให้วัคซีนไปแล้ว 1 เดือน วัคซีนที่ใช้จะเป็นของ Pfizer และ Modena ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 13.7 ล้านโดส พบอาการแพ้แบบรุนแรง Ansphylaxis 4.5 คนใน 1 ล้านโดส ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก Anaphylaxis แต่พบว่ามีผู้เสียชีวิต 113 คน แต่เมื่อตรวจจากการผ่าศพและจากรายงานของแพทย์ผู้ดูแลรักษาการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน (US CDC, MMWR report) โดยหลักการวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนใหม่ มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากและขณะนี้วัคซีนในกลุ่มนี้มีการฉีดมากที่สุด
.
วัคซีนไวรัสเวกเตอร์ เช่น AstraZeneca ในการศึกษาระยะที่ 3 จะเห็นว่าอาการข้างเคียงไม่ว่าเฉพาะที่หรือตามระบบของร่างกายพบน้อยกว่า
.
ส่วนวัคซีนเชื้อตายเช่นของจีน Sinovac Sinopharm โดยหลักการกระบวนวิธีการทำเหมือนวัคซีนอีกหลายชนิดในอดีตเช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโปลิโอ วัคซีนตับอักเสบเอ ด้วยกระบวนการดังกล่าว อาการข้างเคียงก็น่าจะสบายใจได้
.
สำหรับคนที่กลัวอาการข้างเคียงของวัคซีน Sinovac ที่กำลังจะเข้ามาฉีดในประเทศไทยก็ขอให้สบายใจได้ ฉีดวัคซีนให้ประชากรไทยมีภูมิต้านทานกันมากๆ เพื่อให้พ้นวิกฤตหรือฉีดวัคซีนเพื่อชาติและขอให้ทุกภาคส่วนพยายามนำเข้าวัคซีนมาให้มากและเร็วที่สุด เพื่อให้ภาวะต่างๆกลับคืนมาให้ได้โดยเร็ว


Source