in

โควิด-19 วัคซีน การตรวจวัดภูมิต้านทาน . สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล…


โควิด-19 วัคซีน การตรวจวัดภูมิต้านทาน
.
สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว ทางศูนย์ที่ผมทำวิจัยอยู่ ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานว่ามีระดับภูมิต้านทานเท่าไรและจะบอกผลให้ ขณะนี้ระดับภูมิต้านทานสามารถตรวจวัดได้เชิงปริมาณที่มีค่าแน่นอนมาก สามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ที่หายจากโรคโควิด-19
.
ผู้ที่ฉีดวัคซีน Pfizer มา ครบแล้วผมได้ตรวจไปแล้ว 2 คนระดับภูมิต้านทานสูงมากๆ สูงกว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติ ขณะนี้อยากเห็นข้อมูลระดับภูมิต้านทานของวัคซีนชนิดอื่นๆ เช่นวัคซีนเชื้อตาย Sinovac, Sinopharm, วัคซีนไวรัสvector และกำลังรอการฉีดวัคซีนในประเทศไทย กำลังขอคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อทำวิจัยตรวจวัดภูมิต้านทานของทั้งวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca อยู่
.
ถ้าใครที่ฉีดวัคซีนจากต่างประเทศมาแล้วขอให้รู้ชื่อวัคซีนและอยากรู้ระดับภูมิต้านทาน ผมยินดีมากเลยครับที่จะตรวจให้เพราะตัวเองก็อยากรู้เหมือนกัน


Source