in

โควิด-19 วัคซีนไวรัสเวคเตอร์ (Vector) . ในขณะนี้วัคซีนชนิด Virus Vector มีอยู่ 4…


โควิด-19 วัคซีนไวรัสเวคเตอร์ (Vector)
.
ในขณะนี้วัคซีนชนิด Virus Vector มีอยู่ 4 ขนานเป็นของอังกฤษ Oxford AstraZeneca, ของอเมริกา Johnson & Johnson, ของรัสเซียที่มีชื่อว่า Sputnik V และของจีน Cansino
.
ที่มีข้อมูลมากและพอจะเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะรูปแบบและการให้วัคซีน นำมาเปรียบเทียบให้เห็น 3 ชนิดดังแสดงในรูป ประสิทธิภาพของวัคซีนทั้ง 3 ชนิดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำของโลก
.
หลักการให้วัคซีนของรัสเซียจะใช้ Vector เข็มแรกและเข็มที่ 2 ต่างกัน เพราะกลัวว่าภูมิต้านทานต่อตัวไวรัสเวกเตอร์ที่เกิดจากการฉีดเข็มที่ 1 จะไปรบกวนทำลาย ไวรัสเวกเตอร์ในเข็มที่ 2 ทำให้วัคซีนของรัสเซียมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง
.
วัคซีนทั้ง 3 ชนิดถ้าเราหาได้ ก็น่าจะยินดีทั้งหมด




Source