in

โควิด-19 วัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย . ในที่สุดข้อมูลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีน Sp…


โควิด-19 วัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย
.
ในที่สุดข้อมูลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีน Sputnik V ได้มีการเผยแพร่ในวารสารชื่อดัง Lancet กลบข้อกล่าวหาที่เคยคลุมเครือในอดีต ประสิทธิภาพสูงถึง 91.6% วัคซีนของรัสเซียตั้งชื่อตามดาวเทียมที่เคยสู่อวกาศเป็นเครื่องแรกของโลก ข้อมูลประสิทธิภาพค่อนข้างชัดเจนมากในการศึกษาวิจัย
.
วัคซีน Sputnik V เป็นไวรัส Vector เช่นเดียวกับ AstraZeneca ที่ใช้ Adenovirus เป็นตัวนำสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์มนุษย์แล้วให้เซลล์มนุษย์สร้างโปรตีนเปลือกผิวของไวรัสโควิดที่เรียกว่า Spike Protene, AstraZeneca ใช้ Adenovirus ของลิงชิมแปนซีเพื่อหวังหลบหลีกภูมิต้านทานของมนุษย์ ใช้ 2 เข็มเหมือนกัน
.
วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียใช้ Adenovirus ของมนุษย์ แต่ใช้ไวรัส 2 ตัวคือ Adenovirus 5 และ Adenovirus 26 การฉีดใน 2 เข็ม วัคซีนที่ใช้ฉีดจะต่างชนิดกันเช่นครั้งแรกให้ Adenovirus 5 เข็มที่ 2 จะให้ Adenovirus 26 เพื่อป้องกันภูมิต้านทานต่อ Adenovirus ที่ฉีดในเข็มแรกมารบกวนการสร้างภูมิต้านทานของเข็มที่ 2 ซึ่งก็มีเหตุผล
.
จากการทดลองของรัสเซียพบว่า ถ้าให้ไวรัสชนิดเดียวที่เป็น Vector ตัวเดียวกัน การกระตุ้นเข็มที่ 2 ภูมิต้านทานจะขึ้นน้อย ไม่เหมือนกับการใช้ไวรัสต่างชนิด ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงมากกว่า
ดังนั้นวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียจะฉีดเข็มที่ 1 และ 2 จะต้องมีการแยกแยะจากกันจะไม่ฉีดไวรัสเวกเตอร์ตัวเดียวกันเหมือนอย่างใน AstraZeneca
.
ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในวารสาร Lancet ทำให้วัคซีนของรัสเซียน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น วัคซีน Sputnik V ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว 17 ประเทศ และให้ทะเบียนแบบปกติ 1 ประเทศ ราคาที่ประกาศไว้บนหน้าเว็บของบริษัทก็บอกไว้ว่าราคาไม่เกิน 10 เหรียญ US ขึ้นอยู่กับการต่อรอง เมื่อศึกษาในรายละเอียดแล้วเป็นวัคซีนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง
.
หมายเหตุ : Sputnik I-IV (1-4) เป็นชื่อดาวเทียมที่ส่งขึ้นก่อนใครในโลก Sputnik V (5) รัสเซียต้องการตั้งเป็นนัยว่าผลิตวัคซีนได้ก่อนใครในโลก จึงตั้งชื่อเดียวกับดาวเทียม 1-4 แล้วต่อตัวที่ 5 เป็นชื่อวัคซีนไปเลย
#หมอยงSource