in

โควิด-19 วัคซีน mRNA วัคซีนกับไวรัสเวกเตอร์วัคซีน . หลายคนยังเข้าใจไม่ถูกต้องถึ…


โควิด-19 วัคซีน mRNA วัคซีนกับไวรัสเวกเตอร์วัคซีน
.
หลายคนยังเข้าใจไม่ถูกต้องถึงหลักการของวัคซีน mRNA และไวรัสเวกเตอร์
mRNA วัคซีน เช่นไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) ไวรัสเวกเตอร์ เช่น AstraZeneca ที่จะฉีดในบ้านเรา Sputnik V ของรัสเซีย โดยหลักการวัคซีนทั้ง 2 คล้ายกัน ต่างกันในเรื่องตัวนำเข้าเซลล์เจ้าบ้านหรือเซลล์มนุษย์
.
ไฟเซอร์ เอาไขมันมาห่อหุ้มพันธุกรรมแล้วนำเข้าเซลล์ เมื่อ RNA เข้าเซลล์แล้วเข้าสู่โรงงาน (Ribosome) โดยตรงในเซลล์สร้างโปรตีน Spike ของโควิดออกมานอกเซลล์
AstraZeneca ใช้ไวรัสเป็นตัวนำเข้าสู่เซลล์ ไฟเซอร์ ไวรัสเวกเตอร์นำเข้าไปสารพันธุกรรมเป็น DNA ต้องเข้านิวเคลียสของเซลล์มนุษย์สร้าง RNA ออกมา RNA จึงไปโรงงาน Ribosome สร้างโปรตีน Spike ของโควิด
.
ขบวนการหรือหลักการจึงคล้ายกัน ในการสร้างโปรตีนออกมาใช้เซลล์มนุษย์สร้างออกมากระตุ้นภูมิต้านทาน การที่กล่าว่าวัคซีน mRNA น่ากลัวกว่าไวรัสเวกเตอร์จึงไม่น่าจะเป็นจริง ขั้นตอนของไวรัสเวกเตอร์ในเซลล์ผ่านนิวเคลียส ยังมีขั้นตอนที่น่าคำนึงถึงมากกว่า RNA ไปโรงงานโดยตรง
.
อาการข้างเคียงของ mRNA หลังฉีดจึงเป็นเรื่องของก้อนไขมันที่ห่อหุ้ม mRNA มากกว่าขบวนการสร้างโปรตีน และที่กลัวผลระยะยาวของวัคซีน 2 ชนิด จึงไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะขบวนการแบบเดียวกัน
วัคซีน mRNA ขณะนี้มีการนำมาใช้ฉีดทั่วโลกแล้วมากที่สุด การกล่าวว่า mRNA น่ากลัวกว่าไวรัสเวกเตอร์จึงไม่น่าจะเป็นจริง
#หมอยง


Source