in

โควิด-19 วัคซีน . ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ . หลา…


โควิด-19 วัคซีน
.
ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ
.
หลายคนอยากทราบข้อมูลของวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยถึงประสิทธิภาพ
.
ผมก็ขอสรุปตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด รายละเอียดของประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับจุดตัดที่ความรุนแรงของโรคตามระดับขององค์การอนามัยโลกว่าจะตัดที่ระดับ 3 หรือระดับ 4 เอาเป็นว่าระดับ 4 คือ ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล และที่ว่าทำไมวัคซีนของจีนทำไมไม่ศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีน ในเมื่อประเทศจีนไม่มีการระบาดของโรค จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำในประเทศจีน ต้องไปทำในประเทศที่มีการระบาดสูง ไม่เหมือนวัคซีนของทางตะวันตกที่มีการระบาดของโรคอย่างมากในอเมริกาและอังกฤษ
.
ในอนาคตวัคซีนของประเทศไทย ถ้าพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 3 และการระบาดของโรคยังเป็นอย่างปัจจุบัน การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 ก็ต้องไปทำต่างประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะที่มีการระบาดอย่างสูงจึงจะเห็นประสิทธิภาพในการป้องกัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี การพัฒนาวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านระยะที่ 3 เข้าสู่การอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วร่วม 10 บริษัท
.
ขณะนี้ตลาดของวัคซีนเป็นของผู้ขาย ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เลือกว่าอยากจะได้วัคซีนชนิดใด

Source