in

โควิด-19 วัคซีน มีการถามกันมากจะลงชื่อวัคซีนดีไหม . หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโค…


โควิด-19 วัคซีน มีการถามกันมากจะลงชื่อวัคซีนดีไหม
.
หนทางที่จะลดการระบาดของโรคโควิด-19 หนีไม่พ้นที่จะต้องวัคซีน โรคทุกโรคที่ป้องกันได้ควรป้องกัน ในทำนองเดียวกันไวรัสโควิด- 19 ไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปได้ การป้องกันตนเองและผู้อื่นนอกจากวิถีชีวิตใหม่แล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีน
.
ในขณะนี้วัคซีนมีไม่เพียงพอในทุกประเทศ กว่าจะเพียงพอน่าจะถึงปีหน้า
วัคซีนที่จะนำมาใช้ทุกตัวได้ผ่านการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในประชากรหมู่มากมาแล้ว ในเมื่อขณะนี้วัคซีนไม่เพียงพอจึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการให้วัคซีนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศไว้ต่อสู้กับการระบาดของโรคจึงมีความจำเป็นสูงสุด แล้วจึงมาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุที่จะมีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค
.
วัคซีนที่จะมามีเพียงน้อยนิดในเดือนหน้าและคงต้องรอจนกว่าจะได้วัคซีนจำนวนมากเข้ามา การลงชื่อวันนี้ก็คงยังไม่ได้ฉีดในเร็ววันนี้ การนำวัคซีนเข้ามาใช้ได้คำนึงแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่าการเกิดอันตรายหรืออาการข้างเคียงของวัคซีนมากมาย นอกจากช่วยป้องกันตัวเราแล้วยังช่วยป้องกันผู้อื่นหรือบุคคลใกล้ชิดเราด้วย


Source