in

โควิด-19 ประสิทธิภาพของวัคซีน . ประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อนำไปใช้จริง ประสิทธิภาพ…


โควิด-19 ประสิทธิภาพของวัคซีน
.
ประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อนำไปใช้จริง ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าข้อมูลจากการศึกษาในการวิจัย ทั้งนี้เพราะการใช้ในภาคสนามมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมาย เราจะเห็นได้จากประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าเราดูตามที่บริษัทบอกจะมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ในการใช้จริงจะต่ำกว่าที่เขียนไว้ในฉลากยาอย่างแน่นอน
.
ในทำนองเดียวกัน การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนของไวรัสตับอักเสบ-บี ที่ผมทำการศึกษาในอดีต ในการศึกษาวิจัยจะมีประสิทธิภาพสูงมาก สูงถึง 94%-95% แต่เมื่อนำไปใช้จริงในประชากรหมู่มากหรือให้กับทารกทุกคน ประสิทธิภาพโดยรวมจะลดลงประมาณ 10% เหลือประมาณ 80%ต้นๆ
.
ทำนองเดียวกัน ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่มีการศึกษากันมากมีสูงสุดถึง 95% แต่เมื่อนำมาใช้จริงประสิทธิภาพจะน้อยกว่าในการศึกษาวิจัย การใช้ภาคสนามยังมีตัวแปรอื่นๆที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ ในขณะนี้คงต้องรอดูประสิทธิภาพวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ให้กับคนหมู่มากในประเทศอิสราเอลเพราะให้ไปแล้วมากกว่า 30% ของประชากร และในทำนองเดียวกันคงต้องรอดูประสิทธิภาพของวัคซีนจีน Sinopharm ที่ให้ในประชากรประเทศ UAE ที่ให้ไปมากกว่า 20% แล้ว คงจะเห็นผลประสิทธิภาพในชีวิตจริง และจะมีรายงานออกมาในเร็วๆนี้
.
ดังนั้นเราจะไม่รอความหวังจากวัคซีนอย่างเดียวถึงแม้จะมีการให้วัคซีน มาตรการอย่างอื่นในการควบคุมโรคยังจะต้องเป็นเหมือนเดิมในปีนี้ ใส่หน้ากาก ล้างมือ และ กำหนดระยะห่างของบุคคล


Source