in

วัคซีนโควิด-19 ทำไมจึงฉีดให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และ บุคลากรทางการแพทย์ก่อน . ท…


วัคซีนโควิด-19 ทำไมจึงฉีดให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และ บุคลากรทางการแพทย์ก่อน
.
ทำไมจึงไม่ถึงให้คนหนุ่มสาว วัยแรงงานที่พบการระบาด การแพร่ระบาดของโรคเป็นจำนวนมากจะได้ลดการแพร่กระจายของโรคไม่ให้ไปติดผู้สูงอายุ
.
การพัฒนาวัคซีนมาจนถึงปัจจุบันมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคและลดการตายจากโรค ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดโรค โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แต่มีข้อมูลชัดเจนว่าลดความรุนแรงและลดอัตราการตาย
.
การให้ในวัยแรงงานที่พบมีผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่มีบทพิสูจน์ที่จะลดการแพร่กระจาย เมื่อได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้อาจมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้อยู่ดี
.
ดังนั้น ในวัยแรงงานเมื่อป่วยเป็นโรคโอกาสเสียชีวิตน้อยมาก การให้วัคซีนในกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ เมื่อเกิดขึ้นก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้ จึงมีเหตุผลที่ให้ในกลุ่มเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนเพื่อไม่ให้ป่วยและเสียชีวิต


Source