in

วัคซีนโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อน . การตายในผู้สูงอายุหลังให้วัคซี…


วัคซีนโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อน
.
การตายในผู้สูงอายุหลังให้วัคซีนในประเทศนอร์เวย์จำนวน 23 รายเป็นข่าวใหญ่ทำให้เกิดวิตกกังวลต่อกระบวนการให้วัคซีน อาการไม่พึงประสงค์หลังการให้วัคซีนของไฟเซอร์ในประเทศนอร์เวย์ที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตจำนวนมาก ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อาการไม่พึงประสงค์หลังให้วัคซีนไม่จำเป็นต้องเกิดจากวัคซีนหรือแพ้วัคซีน กรรมการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ให้หรือไม่จะตรวจสอบอย่างละเอียด การศึกษาวัคซีนใหม่ถึงแม้ว่าจะผ่านระยะที่ 3 แล้ว จะต้องตามอาการไม่พึงประสงค์หลังนำไปใช้ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี อย่างเช่นใน นอร์เวย์
.
ผมทำการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนมากว่า 30 ปี หลังฉีดวัคซีน ผู้ที่รับวัคซีนเดินกลับบ้านไปตกท่อจะต้องรายงานว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์และหาสาเหตุของการตกท่อว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ให้กรรมการกลางที่ดูแลด้านความปลอดภัยมาช่วยพิจารณาด้วยเพราะวัคซีนที่ฉีด อาจทำให้เวียนศีรษะแล้วเดินตกท่อก็ได้ เมื่อฉีดวัคซีนแล้วมีการตายถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เคยมีอาสาสมัครฉีดวัคซีนแล้วอีก 2 วันเสียชีวิต รายงานทันทีที่ได้รับทราบการเสียชีวิต ในรายนี้ถูกยิงตายจะต้องหาสาเหตุว่า วัคซีนที่ฉีดอาจจะทำให้เกิดความก้าวร้าวที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกยิงก็ได้ และเช่นเดียวกันมีผู้ป่วยหลังฉีดวัคซีนที่ผมเคยดูแลอยู่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก็ต้องดูในรายละเอียดเพราะวัคซีนอาจจะทำให้อาการง่วงหนาวหาวนอนแล้วเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุก็ได้
.
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุในนอร์เวย์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (วัคซีนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการให้วัคซีนของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อายุมากกว่า 80 ปีอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนมากจะมีโรคประจำตัว ในภาวะปกติในสถานดูแลผู้สูงอายุก็มีการเสียชีวิตอยู่ประจำอยู่แล้ว แน่นอนเมื่อเกิดขึ้นหลังการให้วัคซีนก็ต้องพิสูจน์กันว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากวัคซีนหรือไม่หรือจากโรคชรา โรคประจำตัว จนกว่าจะมีการพิสูจน์การเสียชีวิตอย่างละเอียดทุกราย จึงค่อยว่ากันว่าเป็นสาเหตุจากวัคซีนหรือไม่ การเสียชีวิตดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ประเทศไหนหยุดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
.
ขณะนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 40 ล้านโดสและเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากที่สุด การให้วัคซีนวันละหลายล้านคนคงจะยังได้ยินข่าวแบบนี้อีกแน่นอน อาการไม่พึงประสงค์ต้องรอสรุปจริงๆจะต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป ของใหม่เมื่อนำมาใช้ก็ต้องมีการระวังอาการข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์อย่างละเอียดและรอบคอบ ดูอาการไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งโอกาสที่จะเกิดเป็นหนึ่งในล้าน


Source