in

โควิด-19 วัคซีน . ประสิทธิภาพของวัคซีนจะประกอบได้ด้วย ป้องกันการติดเชื้อ ป้องกั…


โควิด-19 วัคซีน
.
ประสิทธิภาพของวัคซีนจะประกอบได้ด้วย

ป้องกันการติดเชื้อ
ป้องกันการเกิดโรค (ติดเชื้อได้ ไม่เป็นโรค)
ป้องกันความรุนแรงของโรค (เป็นโรคได้ ไม่รุนแรง ไม่ตาย)
.
ดังนั้นการดูประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินหลายอย่าง
1 ถ้าดีที่สุดก็คือไม่ติดเชื้อเลย
2 ติดเชื้อไม่เป็นโรค ก็ยอมรับได้
3 ติดเชื้อแล้วไม่รุนแรงเข้า ICU หรือเสียชีวิต
.
ในการประเมินวัคซีนโควิด-9 ก็เหมือนกัน จะต้องดูทุกองค์ประกอบในการศึกษา มีวัคซีนหลายตัว เช่นวัคซีนท้องเสียโรตาในเด็ก ลดการเป็นโรครุนแรง เราก็หยอดให้เด็กกัน วัคซีนคอตีบ ป้องกันการเกิดโรค ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ โรคที่ป้องกันได้ควรป้องกัน วัคซีนเป็นวิธีหนึ่งแต่ต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัย


Source