in

ความเห็นเกี่ยวกับ การใช้วัคซีน Covid-19 ในประเทศไทย


ผมขอรบกวนถามความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อต้องการเป็นข้อมูล ความต้องการ และความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนโรคโควิด-19 ในกรณีที่มีวัคซีนในประเทศไทย ขอความกรุณาตอบความเห็นของท่านตามความเป็นจริง
.
กรุณาช่วยกันแชร์ด้วยครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EoLz6DtraGNS0BiRW6I_TT5-IgneCE29mFfb8OxjnaClog/viewform

ความเห็นเกี่ยวกับ การใช้วัคซีน Covid-19 ในประเทศไทยSource