in

เมื่อเกิดโรคระบาด ต้องเคร่งครัดต่อระเบียบ วินัย และความซื่อสัตย์ . ผมเองอยู่ในเห…


เมื่อเกิดโรคระบาด ต้องเคร่งครัดต่อระเบียบ วินัย และความซื่อสัตย์
.
ผมเองอยู่ในเหตุการณ์ประชุมวางแผนเยี่ยมเยียนชาวสมุทรสาคร อยู่ในห้องประชุมเดียวกันกับท่านผู้ว่าสมุทรสาคร นั่งห่างเพียงคนเดียวนั่งขั้น
.
ผมเห็นทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และมีการลงสนามไปดูโรงพยาบาลสนาม ตลาดกุ้งกลาง มีการกั้นเขตกับแรงงานพม่า ทุกคนตบมือต้อนรับ
.
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดป่วย เราจะต้องถือว่าเราเป็นผู้สัมผัสโรคจะต้องแจกแจงว่าเป็นความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำ
.
ผมเองก็ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพราะไม่รู้ว่าจะติดโรคหรือไม่ ต้องกักตัวเองไว้อย่างน้อย 14 วัน อาจจะต้องมีการตรวจเป็นระยะ การตรวจวันนี้ (วันที่ 2 หลังสัมผัส) ให้ผลลบ ก็ยังต้องอยู่คนเดียว ดูแลตัวเอง จะต้องไม่ไปแพร่กระจายให้คนอื่น ถ้ากรณีรับเชื้อมาไม่ให้เกิดวงจรต่อได้เด็ดขาด
.
ในยามที่วิกฤตนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ระเบียบ วินัย การปฏิบัติ ความซื่อสัตย์ ตัดวงจรการระบาดของโรคให้ได้
.
การศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก
Source