in

โควิด-19 สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ติดง่ายหรือยาก . การที่ไวรัสจะติดต่อง่ายหรื…


โควิด-19 สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ติดง่ายหรือยาก
.
การที่ไวรัสจะติดต่อง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับไวรัสโควิด- 19 มีหนามแหลมยื่นออกมา หนามแหลมนี้เรียกว่าสไปค์ (Spike) จะต้องมาเกาะติดกับเซลล์ในตำแหน่งตัวรับบนทางเดินหายใจที่เรียกว่า ACE2 ถ้ามีการผันแปรในส่วนเกาะติดทำให้เกาะติดง่ายขึ้นก็จะช่วยเสริมการติดต่อ
.
เราจึงเพ่งเล็งดูพันธุกรรมในส่วนเกาะติดที่มีการพูดถึงมีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน ในประเทศอังกฤษ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ทุกคนสนใจว่าจะทำให้เกาะติดได้ง่ายขึ้น รอศึกษาทางลึก หลังจากเกาะติดแน่นแล้ว ไวรัสจะเริ่มเข้าสู่เซลล์ ในการเข้าสู่เซลล์จะต้องอาศัยกลไกในการตัดหนามแหลมที่เกาะติดแน่นกับเปลือกนอก ไวรัสจะได้หลุดจากการเกาะติดแล้วเข้าสู่เซลล์ได้ การตัดนี้จะใช้เอนไซม์ของมนุษย์ คือ Furin ถ้าตัดได้ง่ายๆก็จะเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมให้ง่ายต่อการตัดก็จะทำให้เข้าสู่เซลล์ได้ ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของอังกฤษ คือตำแหน่งที่ 681 ที่จะเปลี่ยนจากกรดอะมิโน Proline ไปเป็น Histidine
.
ฟังดูแล้วจะเข้าใจยากหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆจึงให้ความสนใจสายพันธุ์ของอังกฤษนี้ เพราะสงสัยว่าจะทำให้มีการติดต่อง่ายขึ้นโดยเฉพาะจากการศึกษาทางด้านระบาดวิทยา สายพันธุ์ดังกล่าวยังไม่พบในประเทศไทย


Source