in

โควิด-19 ความรู้การตรวจวินิจฉัย . เราได้ยินเสมอคำว่า PCR และ Ct เพื่อเป็นการให้…


โควิด-19 ความรู้การตรวจวินิจฉัย
.
เราได้ยินเสมอคำว่า PCR และ Ct เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาไทย
.
1. การตรวจวินิจฉัยที่ไวที่สุดและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกคือ การตรวจหา RNA ของตัวไวรัส
.
2. RNA ไวรัส ไม่สามารถทำ PCR ได้, PCR หรือปฏิกิริยาลูกโซ่ (Polymerase Chain Reaction) ทำได้เฉพาะ DNA ดังนั้นไวรัสนี้เป็น RNA จึงต้องถูกเปลี่ยนกลับเป็น DNA ก่อน การเปลี่ยนกลับต้องใช้ Enzyme Reverse Transcriptase กระบวนการตรวจ RNA จึงเรียกว่า RT-PCR ไม่ใช่ PCR ที่พูดกันทั้งหลายจึงไม่ถูกต้อง
.
3. การทำ PCR เป็นการเพิ่มจำนวนไวรัสแบบทวีคูณจาก 1 เป็น 2, จาก2 เป็น 4, จาก 4 เป็น 8 ในแต่ละรอบจะเพิ่มเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆ
.
4. เราได้ยินคำว่า Ct ย่อมาจาก Cycle Threshold ไม่ใช่ Cycle Time, Ct ก็คือจำนวนรอบในการเพิ่มปริมาณ DNA
.
5. ปริมาณ DNA ที่น้อยต้องใช้จำนวนรอบมาก จึงจะตรวจพบ ปริมาณ DNA ที่มากใช้เพียงไม่กี่รอบก็เพิ่มจำนวนแล้วตรวจพบแล้ว ดังนั้นถ้า Ct ที่ต่ำจะมีปริมาณไวรัสสูง Ct ที่สูงจะมีปริมาณไวรัสต่ำ โดยทั่วไปการให้ผลเป็นบวกและลบจะตัดที่จำนวนรอบระหว่าง 38-40 ดังนั้นผู้ป่วยที่วัดค่า Ct ได้ 9 ก็แสดงว่ามีปริมาณไวรัสจำนวนมากมาย ผู้ป่วยที่วัดค่า Ct ได้ 35 ก็แสดงว่ามีปริมาณไวรัสน้อยมาก
.
6. การทำการตรวจ PCR ในปัจจุบันดูจำนวนรอบได้แบบ Real-time ไม่ต้องไปดูผลตอนสิ้นสุดการตรวจ วิธีการตรวจเราจึงเรียกว่า Real-time PCR แต่ถ้าเป็นการตรวจโควิด-19 ที่เป็น RNA ไวรัส ต้องเรียกว่า “Real-time RT-PCR”
.
ดังนั้น RT ที่ต่อกับ PCR ย่อมาจาก Reverse Transcriptase คือการเปลี่ยนจาก RNA ให้เป็น DNA นั่นเอง จึงจะทำ PCR ได้ และการตรวจด้วยวิธี Real-time
.
สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ เวลาอ่านในข่าว หรือมีการพูดถึงกันหรือส่งต่อจะได้เข้าใจว่า โควิด-19 ไม่สามารถทำ PCR ได้ แต่สามารถทำ RT-PCR ในการตรวจ จะได้ไม่ปล่อยไก่


Source