in

โควิด-19 วัคซีนคือความหวังที่จะยุติการระบาด . โควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลกและยากที…


โควิด-19 วัคซีนคือความหวังที่จะยุติการระบาด
.
โควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลกและยากที่จะกวาดล้างให้หมดไป ข้อมูลปัจจุบันการติดโรคหรือการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มต้องให้ได้อย่างน้อย 60% ของประชากร จึงจะยุติการระบาดของโรคได้ วัคซีนสร้างภูมิต้านทานแทนการติดโรคเป็นความหวังที่จะยุติการระบาดของโรค
.
โควิดวัคซีน จึงมีการเร่งรีบในการพัฒนาภายในไม่ถึง 1 ปี มีมากกว่า 13 ชนิด เข้าสู่ระยะที่ 3 การศึกษาในมนุษย์ และมี 4 ชนิดที่สรุปผลเบื้องต้นแล้ว การศึกษาและจะใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ภายในสิ้นปีนี้ การศึกษาที่ผ่านมาเป็นการสรุปผลเบื้องต้น โดยเป้าหมายกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนจริงและหลอกมีผู้ป่วยติดเชื้อหรือมีอาการ 90-100 คน แต่ตามเป้าหมายจะสิ้นสุดการศึกษาต้องมีผู้ป่วยที่ 160 คน
.
ผลการรายงานเบื้องต้นจึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพระยะสั้น หลังให้วัคซีนไม่เกิน 3 เดือน การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้บอกประสิทธิภาพในการป้องกันระยะยาวเช่น 6 เดือนถึง 1 ปี การป้องกันโรคยิ่งนานขึ้น ประสิทธิภาพอาจน้อยลง หรือเท่าเดิมหรือมากกว่า ปัจจุบันยังต้องติดตาม เช่นเดียวกันอาการข้างเคียงวัคซีนจำเป็นต้องติดตาม ผลข้างเคียงระยะยาวเช่นเดียวกัน
.
การให้ประชากรมีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนอย่างน้อย 60% จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปี การยุติการระบาดจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปี มาตรการการป้องกัน การดำรงชีวิตในชีวิตวิถีใหม่ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างมีระเบียบวินัย ความอดทน เห็นกับส่วนรวมหรือสังคม รวมทั้งการแบ่งปัน ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินต่อไป


Source