in

โควิด-19 . แสงสว่างปลายทางเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้น หลังจากที่บริษัทวัคซีนต่างๆได้แ…


โควิด-19
.
แสงสว่างปลายทางเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้น หลังจากที่บริษัทวัคซีนต่างๆได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่าที่เคยตั้งไว้ ขณะนี้มีวัคซีนถึง 13 บริษัทที่ทำการศึกษาอยู่ในระยะที่ 3 มีการประกาศผลออกมาแล้วถึง 3 บริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันดีทีเดียว
.
นอกจากนี้ ในการป้องกันและรักษายังมีการใช้ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นมา Monoclonal Antibody มาใช้ในการป้องกันและรักษาระยะแรก ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้โรครุนแรง มีประสิทธิภาพลดปริมาณไวรัสได้ แอนติบอดี้ที่สร้างขึ้นมาจะจำเพาะกับตัวไวรัส เช่นเดียวกับพลาสมาที่ได้รับจากผู้ที่หายจากโรคและมีภูมิต้านทานสูงก็จะมีแอนติบอดี้ แต่ต้องให้ระยะแรกที่ผู้ป่วยยังไม่ได้สร้างภูมิต้านทานด้วยตัวเอง และมีอาการรุนแรง
.
การนำเอาพลาสม่ามาทำเป็นเซรุ่มก็เช่นเดียวกัน ในเซรุ่มก็จะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด-19 สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เช่นเมื่อถูกเข็มเจาะเลือดผู้ป่วยตำมือหรือสัมผัสโรค การให้เซรุ่มจำเพาะรักษาโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
.
ข้อดีของเซรุ่มที่สกัดจากพลาสมาผู้ที่หายป่วยและมีภูมิต้านทานสูง เซรุ่มสามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ ไม่ต้องให้ทางหลอดเลือดแบบการให้พลาสม่า สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการเก็บ Plasma และถูกบรรจุเป็นขวดขวดเล็กๆไม่เหมือนกับ Plasma ที่ต้องเก็บเป็นถุง ขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ได้รับบริจาคพลาสม่าจากผู้ที่หายป่วยและมีภูมิต้านทานสูง ได้นำเอาพลาสม่าจำนวนหนึ่งมาทำเป็นเซรุ่มเรียบร้อยแล้ว
.
ข้อมูลต่างๆในปัจจุบันในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ได้เริ่มเห็นชัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามวัคซีนที่จะเข้ามาถึงประเทศไทย อย่างเร็วก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนับจากนี้ เราจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทย รอเวลาที่จะมีวัคซีนและยารักษาที่มีประสิทธิภาพ
.
ปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้แน่นอน ทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ


Source