in

วัคซีนโควิด-19 ใกล้จุดหมายปลายทาง . วันนี้เราได้ข่าวดีเบื้องต้นของวัคซีน mRNA บร…


วัคซีนโควิด-19 ใกล้จุดหมายปลายทาง
.
วันนี้เราได้ข่าวดีเบื้องต้นของวัคซีน mRNA บริษัท “ไฟเซอร์ อิงค์” กับ “ไบโอเอ็นเทคฯ” ถึงประสิทธิภาพของโควิดวัคซีนประมาณ 90%
.
จากการศึกษายังไม่ครบกำหนดในอาสาสมัครกว่า 40,000 คน การศึกษาจะแบ่งกลุ่มเป็นให้วัคซีนโควิดและวัคซีนหลอก โดยผู้ฉีดและผู้รับวัคซีนก็ไม่รู้ว่าได้วัคซีนจริงหรือหลอกและติดตามการติดเชื้อแล้วมาคำนวนว่าถ้าฉีดวัคซีนติดเชื้อกี่คน วัคซีนหลอกติดเชื้อกี่คน มาคิดประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันได้ถึง 90% ก็นับว่าดีมาก
.
การทดลองยังไม่เสร็จ และจำนวนผู้ติดเชื้อไปแล้วจาก 40,000 คนคือ 94 คน ยังน้อยเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรอให้ถึง 164 คน หรือน่าจะรอถึงเดือนหน้าก็คงรู้ประสิทธิภาพที่แท้จริง
.
วัคซีนที่อยู่ในระยะที่ 3 ทั้งชนิดเชื้อตาย วัคซีนที่ใช้ไวรัสเวกเตอร์ และ mRNA วัคซีนมี 10 ตำรับที่อยู่ในระยะที่ 3 ทำการศึกษาแบบเดียวกัน จะออกผลในเดือนหน้าอีกหลายตำรับและก็คงจะเห็นผลกันชัดเจนขึ้น
.
โดยปกติ RNA เป็นอนุภาคที่สลายตัวง่าย จำเป็นต้องห่อให้เป็น Nanoparticle ด้วยไขมัน วัคซีนนี้จะยากในการเก็บรักษา ขบวนการควบคุมความเย็นโดยเฉพาะ ต้องส่งในสภาพแช่แข็ง -20°C การใช้ในประเทศยากจนจะยากลำบาก วัคซีนเชื้อตายที่จริงผลิตยังรอประสิทธิภาพอยู่ น่าจะเก็บควบคุมอุณหภูมิที่ 4°C ได้ ก็จะง่ายต่อการใช้
.
ส่วนไวรัสเวกเตอร์ที่จะส่งเทคโนโยลีมาผลิตที่ไทย ก็จะง่ายต่อการนำไปใช้ ถ้ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงหลายตัวก็เห็นแสงสว่างในการควบคุมโควิดให้ได้ภายในปีหน้า 2564


Source