in

โควิด-19 การเมือง การสู้รบ กับโรคร้าย . บรรณาธิการวารสารระดับโลกที่ถือว่าเป็นอัน…


โควิด-19 การเมือง การสู้รบ กับโรคร้าย
.
บรรณาธิการวารสารระดับโลกที่ถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกคือ New England Journal of Medicine ได้กล่าวไว้ ในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ พูดถึงโควิด-19 ในอเมริกาที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลกและจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 แสนคน โดยกล่าวเปรียบเทียบนโยบายการสู้รบกับโรคร้ายที่ระบาดทั่วโลก การควบคุมการระบาดในอเมริกาเปรียบเทียบกับจีนที่เป็นประเทศขนาดใหญ่ ต่างกันอย่างมากมาย ทั้งจำนวนผู้ป่วยและอัตราการตาย อัตราการเสียชีวิตมากกว่าเป็น 2 เท่าของแคนาดาและญี่ปุ่น ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับประเทศเล็กๆเช่น เวียดนาม จีนมีผู้เสียชีวิต 3 ใน ล้านคนเปรียบเทียบกับอเมริกามีผู้เสียชีวิต 500 ในล้านคน และเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับเกาหลีและสิงคโปร์
.
แม้กระทั่งดูจำนวนการตรวจวินิจฉัยต่อจำนวนผู้ป่วย ก็ยังสู้คาซัคสถานซิมบับเวและเอธิโอเปีย อเมริกามีข้อได้เปรียบมากมายมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า มีความพร้อมทางด้านวิชาการ นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการจำนวนมากมายที่อยู่ในแนวหน้าของระดับโลก มีประชาธิปไตยที่เสรี แทนที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกัน การกักกัน การใส่หน้ากากอนามัย มาตรการการป้องกันการระบาด กลับไปมุ่งเน้นในเรื่องของวัคซีน และใช้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดูแลป้องกันการระบาดของโรค ในบทความนี้ยังทิ้งท้ายว่านักการเมืองที่ดูแลดังกล่าว ไม่ควรที่จะมีงานทำในอาชีพนี้ต่อไป
.
จากบทเรียนของประเทศอเมริกาสำหรับประเทศไทย ภัยพิบัติโดยเฉพาะโรคระบาด ไม่ควรใช้การเมือง มายุ่งเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันดูแลการระบาดของโรค


Source