in

โควิด-19 กับการถอดรหัสพันธุกรรม ปัจจุบันทั่วโลกมีการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสก่อ…


โควิด-19 กับการถอดรหัสพันธุกรรม

ปัจจุบันทั่วโลกมีการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสก่อโรค โควิด-19 แล้วร่วม 100,000 ตัว ทำได้รวดเร็วมากกว่าโรคใดๆ

เรารู้กันดีว่าเราใช้ DNA ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลได้ เราถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสเพื่อประโยชน์ให้รู้เกี่ยวกับกลไกในการเกิดโรค ติดตามด้านระบาดวิทยา หาสาเหตุต้นตอของโรค เช่นในการพบรายใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พันธุกรรมจะช่วยบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดิมในการระบาดรอบแรก หรือเกิดขึ้นใหม่ และมีสายพันธุ์หรือต้นตอใกล้กับสายพันธุ์ของประเทศใดที่ระบาดอยู่ขณะนี้

การติดเชื้อซ้ำก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสายพันธุ์ที่ติดเชื้อครั้งแรกกับสายพันธุ์ที่ติดเชื้อใหม่เป็นคนละสายพันธุ์กัน ขณะนี้มีผู้ป่วยอย่างน้อย 5 รายที่พิสูจน์ทางพันธุกรรมว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำใช้ข้อมูลพันธุกรรม มาพัฒนาการตรวจวินิจฉัย พัฒนา หายาต้านไวรัส รวมทั้งการพัฒนาวัคซีน ก็จำเป็นต้องรู้รหัสพันธุกรรมของไวรัส

เราจำเป็นต้องลงทุนในการเลือกถอดรหัสพันธุกรรมของโควิด-19 ในประเทศไทย


Source