in

โควิด-19 การติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 มีข้อมูลการติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 จากฮ่องกง เน…


โควิด-19 การติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2

มีข้อมูลการติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 จากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม การติดเชื้อที่ฮ่องกงแสดงได้ชัดเจนว่าการติดเชื้อครั้งแรกเป็นสายพันธุ์ V
การติดเชื้อครั้งที่ 2 เป็นสายพันธุ์ G คนละสายพันธุ์กับครั้งแรก การติดเชื้อห่างกัน 4 เดือนครึ่ง

ในการติดเชื้อครั้งแรก มีการตรวจวัดภูมิต้านทาน ไม่สามารถตรวจพบภูมิต้านทานในช่วง 10 วันแรกของการติดเชื้อครั้งแรก มาตรวจอีกครั้งหนึ่งใน 3 วันแรก ของการติดเชื้อครั้งที่ 2 ก็ยังไม่พบภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานเริ่มเกิดขึ้นหลังวันที่ 5 ไปแล้วของการติดเชื้อครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตามทั้ง 3 รายที่ติดเชื้อในประเทศต่างๆซ้ำครั้งที่ 2 มีอาการไม่รุนแรง

ไวรัสโคโรน่าที่พบในโรคทางเดินหายใจตัวอื่น ภูมิต้านทานเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ยาวนานก็พบว่าเป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีก ภูมิต้านทานของโควิด-19 จากการศึกษาของศูนย์ไวรัสในผู้ที่ติดเชื้อแล้วหลัง 4 สัปดาห์ ตรวจไม่พบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการน้อยภูมิต้านทานจะสูง

ในผู้ที่มีอาการมากหรือมีปอดบวม การกลับมาติดเชื้อซ้ำไหมจึงมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีภูมิต้านทานต่ำหรือตรวจไม่พบภูมิต้านทานเกิดขึ้น ในการกลับมาเป็นซ้ำใหม่ ถ้ามีอาการน้อย หรือเป็นเพียงแค่หวัดก็น่าจะยอมรับได้ แต่ที่สำคัญจะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อ ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่านี้

ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลต่อการศึกษาในบทบาทของวัคซีนในการป้องกันโรค การศึกษาระบบภูมิต้านทานและการคงอยู่ของระบบภูมิต้านทานของ โควิด-19 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่จะมีมาในอนาคต


Source