in

มาเรียนออนไลน์ โควิด-19 และระบาดวิทยา วันหยุดผมลองเรียนได้ประกาศนียบัตรมาให้ดู …


มาเรียนออนไลน์ โควิด-19 และระบาดวิทยา

วันหยุดผมลองเรียนได้ประกาศนียบัตรมาให้ดู สามารถเรียนที่
https://learningcovid.ku.ac.th

ผมและอาจารย์ยืนช่วยกันสร้างบทเรียนนี้ โดยเชื่อมั่นว่าความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่จะต่อสู้กับโควิด อยากให้คนไทยได้เรียนกันแยะๆ และให้บุตรหลานเรียนด้วย คุณครูสามารถให้นักเรียนเรียน ฝึกการเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง หลักสูตรนี้มีเนื้อหา 0.5 หน่วยกิต เมื่อเรียนจบคุณครูหรือนักเรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเอามาเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานได้

อาจารย์ยืนฝากมาว่า ค่อยๆเรียนไป ใช้อุปกรณ์อะไรก็เรียนได้ ดูคลิปไป เลิก ปิดเครื่องไป เปิดมา ก็จะจำสถานะที่เรียนแล้ว เรียนต่อได้ตลอด มีการย้ายอุปกรณ์เรียนได้ เรียนครบ 8 บท 39 ตอน ก็สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรดิจิทัล pdf มาเก็บในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดและสามารถพิมพ์ออกมาได้

สำหรับผู้ที่ใช้มือถือเรียน เฉพาะบางเครื่องโหลดประกาศ pdf มาเชฟที่เครื่องไม่ได้ อาจเป็นเพราะบราวเซอร์ตั้งค่าเครื่องให้เซฟลงเครื่องไม่ได้ ขอให้ย้ายอุปกรณ์ไปพิมพ์ประกาศนียบัตรด้วยพีซี มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งออกแบบให้ย้ายอุปกรณ์ขณะเรียนได้อยู่แล้ว ดังนี้

ที่มือถือ
.
คลิกที่ ชื่อล็อกอิน
.
คลิกที่ ย้ายข้อมูลไปอุปกรณอื่น
.
คลิกที่ บันทึกลงคลิปบอร์ด
.
คลิกซ้ำอีกครั้ง
.
แล้วคลิกปิด

มาหาทางส่งรหัสที่เก็บไว้ในคลิปบอร์ดส่งมายังเครื่องอุปกรณ์ปลายทางที่จะย้ายอาจทำได้ดังนี้

บนมือถือ
.
เปิดแมสเซนเจอร์ในเฟสบุก แล้วทำเสมือนส่งไปให้ใครที่รู้จักกัน โดยกด Paste
.
กดส่งไปทางแมสเซนเจอร (หรืออาจเขียนอีเมล์บนมือถือส่งถึงตัวเอง ส่งรหัสที่คัดลอกมาโดย Paste ลงเนื้อจดหมาย กดส่งถึงตัวเอง)
.
หรือจะส่งขึ้นคลาวด์ เช่น Google Doc หรืออื่นๆ

ฝั่งพีซีที่จะพิมพ์ประกาศนียบัตร
.
เปิดบราวเซอร์ เข้าไปที่ learningcovid.ku.ac.th (ในกรณีนี้เครื่องนั้นต้องไม่มีใครเรียนค้างอยู่ก่อน) จะเห็นการให้กรอกทางฝั่งย้าย “ย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น”
.
ให้ไปทำการคัดลอก (Copy) รหัสที่ส่งมาจากมือถือ
.
อาจมาทางแมสเซนเจอร์ หรืออีเมล์ มา Paste ลงในช่องนี้ จากนั้นคลิกที่ย้ายข้อมูล (จะมีการตอบว่ารหัสถูกต้อง)
.
ทั้งชื่อ และสถานะการเรียนจากอุปกรณ์มือถือที่เรียนมาก่อนจะกลับมาที่พีซี
ถ้าเรียนจบแล้วก็ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรเป็น pdf มาพิมพ์บนเครื่องพีซีและพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ได้

เป็นอันจบการย้ายรหัสการเรียน จะมาทั้งชื่อ และส่วนที่เรียนผ่านแล้ว
(ไม่ควรใช้วิธีพิมพ์รหัสทีละตัว เพราะข้อความยาว และตัวไอใหญ่ กับ แอลเล็กเหมือนกันจนแยกไม่ออก)

ครับ ช่วยกันให้เด็กๆ นักเรียน และประชาชน ได้เรียนกัน เพื่อช่วยกันสู้กับโควิด-19 ครับ

Source