in

โควิด-19 เรามาลุ้นให้ปลอดโรคโควิด-19 ในประเทศให้เกิน 100 วัน หลายประเทศไม่มีการ…


โควิด-19 เรามาลุ้นให้ปลอดโรคโควิด-19 ในประเทศให้เกิน 100 วัน

หลายประเทศไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ลุ้นกันที่ 100 วัน
จีนมีการระบาดรอบ 2 ที่ปักกิ่งที่ต้าเหลียน ฮ่องกงก็เกิดแล้ว ตอนนี้ ไม่มีม็อบก็ยังควบคุมไม่อยู่ เวียดนามก็ลุ้นได้ถึง 99 วัน ก็ระบาดที่เมืองดานัง นิวซีแลนด์ได้รับคำชื่นชมประเทศเป็นเกาะถึงจะเกินร้อยวันเล็กน้อยก็ระบาดแล้ว

ประเทศไทย ดูสถานการณ์ตอนนี้ จะคุมได้ถึง 100 วันไหม
ดินฟ้าอากาศฤดูนี้เหมาะที่มีการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ พบมากในฤดูฝนของทุกปีอยู่แล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม อากาศชื้น เย็น เชื้อไวรัสอยู่ได้นานกว่า

ดูแล้วยิ่งมีการชุมนุม การกำหนดระยะห่างเป็นไปได้ยากยิ่ง โรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบจากเดิมเด็กป่วยน้อยมาก ตอนนี้โรคทางเดินหายใจในเด็กก็เริ่มเห็นแล้ว Rhinovirus และจะตามมาด้วย RSV, Flu

การเฝ้าระวังเกมรุก การสุ่มตรวจ โควิด-19 ในผู้ป่วยทางเดินหายใจ จะต้องทำเพิ่มขึ้น อย่าให้ไปตรวจพบในผู้ป่วยที่เป็นมากหรือปอดบวมแล้ว แสดงว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่มีอาการอีกเป็นจำนวนมาก การจะไม่ให้มีการระบาดในประเทศไทยได้นานแค่ไหน ก็อยู่ที่พวกเราทุกคน จะต้องช่วยกันเคร่งครัด ล้างมือ Alcohol Gel ใส่หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่างของบุคคล และมาตรการสุ่มตรวจเชิงรุก ให้วินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มแรก


Source