in

โควิด 19 ติดต่อทางอาหารได้หรือไม่ Coronavirus รวมทั้งเชื้อโควิด 19 สามารถติดต่อ…


โควิด 19 ติดต่อทางอาหารได้หรือไม่

Coronavirus รวมทั้งเชื้อโควิด 19 สามารถติดต่อได้โดยเชื้อมาสัมผัสที่ เยื่อบุปาก คอ จมูก ตา การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนสามารถติดต่อโรคได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าอาหารนำเข้าในจีนเป็นต้นเหตุของการระบาด ถึงแม้ว่าจะพบเชื้อในกุ้งแช่แข็งส่งจาก ประเทศเอกวาดอร์ที่ต้าเหลียน การพบเชื้อโควิดในเขียงปลาแซลมอนที่ปักกิ่ง การระบาดในนิวซีแลนด์ที่มีผู้หนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานเกี่ยวกับอาหารเย็นเป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมว่าการพบเชื้อในอาหาร

นอกจากนี้ยังมีการพบเชื้อโควิด 19 ในปีกไก่แช่แข็งที่ส่งมาจากบราซิลที่เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งทำให้มีการเตือนและระมัดระวังการแพร่ระบาดจากอาหารแช่แข็ง

เชื้อโควิด 19 สามารถอยู่ในอาหารแช่แข็งได้เป็นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่า การระบาดแต่ละแห่ง ติดมาจากอาหาร นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็ควรจะระมัดระวังอย่างยิ่ง

ที่จริงก็อยากจะเห็นพันธุกรรมของไวรัส ที่ระบาดที่ปักกิ่งและต้าเหลียนเป็นอย่างไร คล้ายกับพันธุกรรมจากแหล่งใด เหมือนพันธุกรรมที่พบในอาหารแช่แข็งหรือไม่ ยังไม่เห็นการยืนยันอย่างเป็นทางการ

สายพันธุ์ที่ระบาดใหม่ในนิวซีแลนด์จากผู้ป่วย พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ระบาดในออสเตรเลียและอังกฤษ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดหรือชัดเจนโยงไปถึงโรงงานอาหารแช่แข็งในนิวซีแลนด์

ความปลอดภัยของอาหารจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโรค RNA ของไวรัส สามารถตรวจได้ มีความไวสูงมาก เพื่อเป็นการป้องกัน และได้ตระหนักถึงความสะอาดและการปนเปื้อนที่อาจจะมากับอาหารได้

เชื้อโควิด 19 มีความคงทนอยู่ได้นานที่อากาศเย็นและถ้าแช่แข็งก็จะยิ่งอยู่นานเป็นหลายเดือน ดังนั้นในทางปฏิบัติ ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาด ความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้แน่นอน ควรล้างมือเมื่อจับต้องผลิตภัณฑ์อาหารดิบ เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง

ดูแลเคร่งครัดกับสุขอนามัย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศก็ตาม


Source