in

โควิด-19 ทำไมจึงต้องถอดรหัสพันธุกรรม ในอดีตการศึกษาไวรัสจะใช้รูปร่างโดยดูผ่านกล…


โควิด-19 ทำไมจึงต้องถอดรหัสพันธุกรรม

ในอดีตการศึกษาไวรัสจะใช้รูปร่างโดยดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตรวจทางน้ำเหลืองหรือเรียกว่า Serology ปัจจุบันถ้ารู้รหัสพันธุกรรมก็สามารถย้อนไปจินตนาการรูปร่างศึกษาปฏิกิริยา Serology ได้ง่าย

นอกจากนี้การถอดรหัสพันธุกรรมช่วยบอกความหลากหลายและการกลายพันธุ์ของตัวไวรัส ไม่แปลกที่ทั่วโลกช่วยกันถอดรหัสพันธุกรรมของโควิ- 19 เกือบ 80,000 Strains ทำไมพันธุกรรมของมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกถอดรหัสทั้งตัวที่มีความยาวมากกว่า 3 พันล้านตัวอักษรใช้เงินมหาศาล รวมทั้งโครงการในประเทศไทยด้วยเช่น โครงการโรคไหลตายที่กำลังทำอยู่

ประโยชน์การถอดรหัสพันธุกรรมโควิด-19 ที่จะได้มีดังนี้

สามารถติดตามแหล่งที่มาการกระจายโรค เปรียบเสมือนการตรวจเอกลักษณ์ของไวรัสไม่ว่าจะเป็นในจีน เวียดนามและนิวซีแลนด์ ที่ควบคุมการระบาดได้แล้วมาเจอการระบาดภายใน มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาพันธุกรรมว่าต้นตอน่าจะมาจากที่ใด โดยดูตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม ในแต่ละที่อาจจะมีเอกลักษณ์จำเพาะเช่น การระบาดภายในประเทศไทยในระลอกแรกเป็นสายพันธุ์ T ที่แยกย่อยมาจากสายพันธุ์ S

พันธุกรรมนำมาใช้ในพัฒนาการตรวจวินิจฉัยให้แม่นยำขึ้น นำ DNA หรือ RNA ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของไวรัสมาศึกษากลไกในวงจรชีวิตของไวรัส สามารถที่จะจำลองรูปแบบ จินตนาการในการพัฒนายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง DNA RNA ใช้ช่วยในการพัฒนาวัคซีนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทำได้เร็วขึ้น

เรายังจำเป็นต้องสนับสนุนการศึกษาถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ดังกล่าวมาแล้ว

13 สิงหาคม 2563
ยง ภู่วรวรรณ


Source