in

โควิด-19 กับอาหารแช่แข็ง เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการระบาดโควิด-19ในจีนเกี่ยวข้องกั…


โควิด-19 กับอาหารแช่แข็ง

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการระบาดโควิด-19ในจีนเกี่ยวข้องกับตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นที่อู่ฮั่น การระบาดในปักกิ่งและการระบาดที่ต้าเหลียน (Dalian) มณฑลเหลียวนิง (Liaoning)

การระบาดที่อู่ฮั่นก็เป็นตลาดค้าของสด อาหารทะเล และสัตว์มีชีวิต การระบาดที่ปักกิ่งตลาดซินฟาดีมีการพบเชื้อที่เขียงปลาแซลมอนนำเข้าจากเดนมาร์ก

การระบาดล่าสุดตลาดที่ต้าเหลียนก็มีการพบเชื้อที่กุ้งที่ส่งมาจากเอกวาดอร์ ทำให้ทางการจีนต้องระดมเชิงรุกตรวจทั้งสิ่งแวดล้อมและคนเป็นแสนรายเพื่อป้องกันการระบาด

การศึกษาพันธุกรรมสายพันธุ์ไวรัสจะบอกต้นตอแหล่งที่มาได้ดีแต่ไม่เห็นข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้เป็นข้อเตือนใจการซื้ออาหารแช่แข็งโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศ การจับต้อง การเตรียมอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาด ไม่จับต้องใบหน้า ระวังสัมผัสกับอาหารอื่น ควรบริโภคสุกป้องกันไว้ก่อนเพื่อกันการระบาด เชื้ออาจจะมากับอาหารแช่แข็งและเชื้อจะอยู่ได้ตลอดการแช่แข็ง


Source