in

โควิด-19 การแยกตัวผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 หลังจลาจล

คัดแยกผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 หลังก่อเหตุจราจล

โควิด-19


เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำจังหวัดกระบี่ เชื่อกันว่าเกิดจากความไม่พอใจกับการควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเร่งคัดกรองผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลภาคสนามในเรือนจำอื่น ลดความแออัดตามคำร้องขอของหัวหน้าเรือนจำ