in

โควิด-19 สถานการณ์โควิด-19 กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง

โควิด-19


สถานการณ์โควิด-19 กระบี่ พบผู้ป่วยเพิ่ม 80 จ. ตรัง-นครศรีฯ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย จ.สุราษฎร์ธานี #ห้องข่าวกระบี่ #กระบี่ #ภูเก็ต #พังงา #ตรัง #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #COVID19 #ATK .