in

โควิด-19 วัคซีน รมว.สมศักดิ์ติดตามวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักโทษเรือนจำสุโขทัย

รมต.สมศักดิ์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

โควิด-19 วัคซีน


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย แบ่งเป็น …